Teenused

 • Elektritööd
  • Tootmishooned, büroohooned, kortermajad ja eramud
 • Sanitaartehniliste tööde teostus
  • Veevarustus
  • Kanalisatsioon
 • Energiaauditite teostus, energiasäästlike lahenduste väljatöötamine, tasuvusaja arvutus, lahenduste projekteerimine ja paigaldus
  • Elektriküte
  • Valgustus
  • Päikeseenergia
 • Hooldus ja käit
 • Elektrimõõtmised ja tehniline kontroll